Naziv projekta

„Prilagodba i komercijalizacija inovativnih proizvoda Kliker i Phonera“ šifra projekta
KK.03.2.2.04.0018

Kratki opis projekta

Platforma je zamišljena na način da prikuplja i obrađuje podatke direktno s internetskih stranica (strojno učenje i umjetna inteligencija) koja omogućuje brz izračun i prikaz velikog broja kompleksnih parametara u realnom vremenu u trenutku kada je korisniku potrebno. Platforma će se komercijalizirati u obliku dva različita proizvoda: Kliker proizvod je namijenjen IT consumer tržištu, svim proizvođačima, distributerima i maloprodajnim lancima potrošačke elektronike i Phonera proizvod namijenjen telekom tržištu - teleoperateri, proizvođači i distributeri mobilnih uređaja te njihova partnerska mreža.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je doprinos razvoju da se kroz znatno poboljšanje proizvoda i komercijalizaciju ostvari potencijal rasta i izvoza na ciljno tržište. Značajno ulaganje u inovacije unaprijedit će konkurentnost važnih segmenata gospodarstva, što će dovesti do obnovljenog i održivog gospodarskog rasta i boljeg stupnja zapošljavanja, važnih za svaku državu koja teži ka gospodarstvu temeljenom na znanju. Očekivani rezultat u okviru specifičnog cilja 3d2 "Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika" je povećanje broja inovativnih MSP–ova u usporedbi s ukupnim brojem MSP–ova čemu donosi i realizacija ovog projekta. Specifični ciljevi koji će se ostvariti jesu:


a) Komercijalizacija inovativnih proizvoda
b) Povećanje prihoda od prodaje
c) Povećanje izvoza
d) Povećanje radnih mjesta

Inovativna platforma usmjerena je na prikazivanje tržišta u jednom ekranu, prepoznavajući isti proizvod koji se prikazuje u realnom vremenu. Ovom inovacijom želi se istaknuti mogućnost puno brže obrade većeg broja podataka, potpunu stabilnost cijelog sustava i bolji sistem spajanja proizvoda (product matching) zbog čega su podaci vjerodostojniji.

Realizacijom ovog projekta ojačat će se kapaciteti za razvoj i uvođenje inovacija obuhvaćajući ulaganja u provedbu novih rješenja tj. tehnologije. Ulaganja će rezultirati novom, inovativnom tehnološkom platformom što je omogućilo i prijavu žiga tj. zaštitu intelektualnog vlasništva. Kao rezultat projekta navedena inovacija će doprinijeti povećanju profitabilnosti, gospodarske aktivnosti ali i konkurentnosti na međunarodnom tržištu. Kontinuiranim educiranjem postojećih i novih zaposlenika osigurat će održavanje kulture znanja i iskustava kako bi se rezultati nakon projekta održali.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.052.616,33 HRK
  • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 1.737.860,02 HRK
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 1.388.550,15 HRK


Razdoblje provedbe projekta

1.08.2019. - 1.02.2021.

Kontakt za više informacija

e-mail: [email protected]z

Linkovi